อาหารเลี้ยงเชื้อ Salmonella (DSM-1)

Salmonella (DSM-1)

ความสำคัญ

          ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าด้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหารไปยังต่างประเทศเป็นมูลค่าสูง และมีการแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่างๆ ดังนั้นคุณภาพของสินค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้สามารถรองรับมาตรฐานการส่งออกที่เข้มงวดจากประเทศคู่ค้าได้ ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อ DMSc Slam Media-1 (DSM-1) ซึ่งใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ Salmonella ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงและเกิดการระบาดอย่างมาก และทุกประเทศมีข้อกำหนดห้ามมิให้มีการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ในอาหารนำเข้าทุกประเภท 

 โดยผลิต ควบคุมคุณภาพและผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 17025 และ ISO 15189 มีใบรับรองคุณภาพ (Certificated) ให้ทุกกล่อง จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากและมีราคาแพง

ประโยชน์ของอาหารเลี้ยงเชื้อ 

          ใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ Salmonella ในตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ โดยการตรวจวิเคราะห์ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ DSM-1 ใช้เวลาเพียง 2 วัน ซึ่งแตกต่างจากอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเดิมที่ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ 5 วัน มีความไว 99% และความจำเพาะ 100% ใช้งานง่าย สำหรับการอ่านผล ถ้าตัวอย่างมีเชื้อ Samonella ปนเปื้อน จะทำให้สีของอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อ DSM-1 ทำให้ประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์แม่นยำขึ้น และยังสามารถลดการนำเข้าอาหารเลี้ยงเชื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงได้อีกด้วย

ขนาดอาหารเลี้ยงเชื้อ

          1 กล่องบรรจุ 6 ขวด ๆ ละ 200 ml.

อายุการเก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อ

        เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส อายุ 3 เดือน

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us