อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปบรรจุหลอด Ammonium Salt Sugar Adonitol (Ammonium Salt Sugar Adonitol Media)

Ammonium Salt Sugar Adonitol

ความสำคัญ

          ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าด้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหารไปยังต่างประเทศเป็นมูลค่าสูง และมีการแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่างๆ ดังนั้นคุณภาพของสินค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้สามารถรองรับมาตรฐานการส่งออกที่เข้มงวดจากประเทศคู่ค้าได้ ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านจุลชีววิทยา โดยผลิต ควบคุมคุณภาพและผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 17025 และ ISO 15189 มีใบรับรองคุณภาพ (Certificated) ให้ทุกกล่อง จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากและมีราคาแพง อีกทั้งมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของอาหารเลี้ยงเชื้อ 

          ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ในตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ

ขนาดอาหารเลี้ยงเชื้อ

          1 กล่องบรรจุ 50 หลอด ๆ ละ 3 ซีซี

อายุการเก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อ

        เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส อายุ 3 เดือน

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us