สินค้ายอดนิยม

สินค้าใหม่

สินค้าทั้งหมด

  • อาหารเลี้ยงเชื้อ Salmonella (DSM-1)

    อาหารเลี้ยงเชื้อ Salmonella (DSM-1)

    ความสำคัญ           ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าด้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหารไปยังต่างประเทศเป็นมูลค่าสูง และมีการแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่างๆ ดังนั้นคุณภาพของสินค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้สามารถรองรับมาตรฐานการส่งออกที่เข้มงวดจากประเทศคู่ค้าได้ ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรค Read More »
Scroll To Top

Contact Us